Skip to content

Her er et udvalg af links, der kan være nyttige, når man søger oplysninger om Ruds Vedby lokalhistorie.

Almene

  • Historiske kort fra Geodatastyrelsen. Ved at vælge menupunktet “Danmark før og nu” kan du se et historisk kort og overlejre det med et moderne, så du ummidelbart kan se hvad der er ændret.
  • Det Kongelige Biblioteks Billedsamling. Du kan søge i bibliotekets store, digitaliserede billedsamling.
  • Københavns Stadsarkiv. En guldgrube af information om Københavns og københavnernes historie. Tips om at finde historisk materiale og om slægtsforskning. Fotos, kort, erindringer, begravelsesprotokoller og meget mere materiale tilgængeligt via nettet – og fysisk.
  • Københavns Museum. (tidl. Københavns Bymuseum). Fra hjemmesiden er der bl.a. adgang til at søge i billeder.
  • Lokalhistoriske foreninger i København. De enkelte bydele i København har lokalhistoriske foreninger. De samarbejder i SLAK, Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og Arkiver i Københavns kommune. SLAK linker til en halv snes lokale foreninger i København.
  • “Danmark på film” rummer dokumentariske film fra hele landet i perioden 1905-1965. Der er mange pudsige klip, men dog ret få fra Ruds Vedby.
Back To Top
X