Skip to content

Generalforsamling i tredje forsøg

Coronaen forhindrede to gange Ruds-Vedbys Historie i at holde generalforsamling 2021. Først onsdag den 30. juni lykkedes det at samle medlemmer til den årlige begivenhed i Søparken. 20 deltog i generalforsamlingen.

Afgående formand Bente Liselotte Jensen holdt bestyrelsens beretning. Hun fortalte blandt andet, at der i foreningen var stor tilfredshed med Åbent Hus.

Mens Søren Beierholm sidste år lagde kransen ved Frederik den 7.’s buste, var det i år Vivi Moltke, som gjorde det.

Per Abrahamsen fik styr på hjemmesiden, som i nogle måneder havde været nede. Rune Rasmussen fik styr på foreningens stationære computer.

I år blev Ruds-Vedbys Historie også medlem af den historiske Foreningen af 1667-1867 med sæde i Sorø.

Carsten “Busser” Jensen og Jan Holm har scannet alle scrapbøgerne fra Falck Ruds Vedby. Der var næsten 4.000 billeder af avisklip og dokumenter.

Peter Moltke og Bente Liselotte Jensen oprettede foreningens Facebook-side. Facebooksiden har aktuelt 184 medlemmer, som omfatter både medlemmer og interesserede.

Dette var Bente Liselotte Jensens sidste tale som formand, og hun takkede alle involverede i Ruds-Vedbys Historie for deres store arbejde. Hun fortalte, at bestyrelsen pegede på Peter Moltke som ny formand. Bente Liselotte Jensen fortsætter som arkivleder.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. På grund af kassererens sygdom var det Bente Liselotte Jensen, som fremlagde regnskabet.

Planer og budget for indeværende og kommende år blev fremlagt. Det handler blandt andet om et foredrag ved Anne Hedin. Datoen er endnu ikke fastsat. Ny computer skal købes. Den 26. august er der lysbilledforedrag om Rudsgade – forinden har foreningens fotografer taget fotos af byens hovedgade, så foredraget kan foretages i Sognegården, hvor alle kan følge med.

Kontingentet blev ved afstemning sat til 150 kroner for medlemmer og 75 kroner for støttemedlemmer.

Derefter roste Peter Moltke den afgående formand for sit fine arbejde, som hun har gjort for Ruds-Vedbys Historie gennem mange år. Han ser frem til et godt samarbejde med hende i de kommende år.

Peter Moltke fortalte på opfordring om sig selv og sit liv/virke i Ruds Vedby.

Under valg til bestyrelse stillede Søren Beierholm, Per Gregaard og Sussi Moltke op og blev genvalgt. Som bestyrelsessuppleanter blev Poul Erik Nielsen, Birte Sørensen og Finn Holm genvalgt.

Bilagskontrollanter blev også genvalgt, John Thomsen og Alf Weismann, Bilagskontrollantsuppleant Jan Holm blev også genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage.

Back To Top
X