Skip to content

Ruds Vedby Kirke

Introtekst:

Ruds Vedby Kirke har tilhørt Vedbygaard indtil 1966.

Beskrivelse:

Ruds Vedby Kirke er oprindelig en romansk kirke fra 1100-tallet, opført af rå og kløvet granit sten; men der er ikke meget tilbage af den oprindelige kirke, muligvis kun syd- og nordsiden af skibet. Ved kirkens udvidelse i den gotiske periode forsvandt både vest gavl og øst gavl.
Vest gavlen forsvandt, da man byggede kirkens tårn, idet man brød igennem gavlen og forbandt tårnrummet og skibet, sådan som vi kender det i dag.
På et ukendt tidspunkt og af ukendte grunde er tårnrummets oprindelige hvælvinger blevet erstattet af et fladt gipsloft.
Den nederste del af de tidligere hvælvingers støttebuer kan ses i hjørnerne.
Mod øst blev det oprindelige kor nedrevet, og et nyt blev opført. Det har samme længde og bredde som skibet. Kun godt halvdelen heraf fremtræder nu som kor, mens resten virker som en forlængelse af skibet.
Omkring præstedøren i korets nordside byggede man et lille vindfang til kirkeejeren på Vedbygaard, og på østsiden opførtes et lille sakristi. – Våbenhuset blev opført på sydsiden omkring mandsindgangen.
Ved ændringerne af kirken blev skibets oprindelige træloft erstattet af hvælvinger, der hviler på indvendige piller.
To af de oprindelige vinduer kan ses fra gangbroen over hvælvingerne, det ene mod nord, det andet mod syd. – To andre vinduer er dækket af hvælvingerne; men nordvinduet kan ses udefra tæt ved kapellet. Desuden har der været et vindue mod vest.
Ved ombygningen fik nordsiden ingen vinduer. Sydsiden fik derimod tre store, spidsbuede vinduer.
Disse ændringer kan ikke tidsbestemmes nærmere end til den gotiske periode. Derimod er det senere tilbyggede ”barnerske” kapel på kirkens nordside opført i 1769.
På nordsiden af tårnet var der oprindelig en udvendig trætrappe, der førte ind til rummet over hvælvingerne og til klokkerne.
I perioden 1902-07 opførtes det nuværende trappehus med en vindeltrappe af munkesten.

Dato: 8. februar 2017 - 9. februar 2017
Kategorier: ,

Medier

Back To Top
X